Kết quả Phù Đổng Hà Nội - Bóng đá Huế ngày 03/06

Chung cuộc 03/06 ngày 03/06, giải

Phù Đổng Hà Nội - Bóng đá Huế

Phù Đổng Hà Nội

Phù Đổng Hà Nội

16:00 ngày 03/06/2023
0 - 0
Đã kết thúc
Bóng đá Huế

Bóng đá Huế