Kết quả Đông Á Thanh Hóa - PVF-Cong An Nhan Dan FC ngày 08/08

Chung cuộc 08/08 ngày 08/08, giải

Đông Á Thanh Hóa - PVF-Cong An Nhan Dan FC

Đông Á Thanh Hóa

Đông Á Thanh Hóa

18:00 ngày 08/08/2023
0 - 0
Tạm hoãn
PVF-Cong An Nhan Dan FC

PVF-Cong An Nhan Dan FC