video Highlight : Tottenham 5 - 1 Lion City Sailors (Giao hữu)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!