video Highlight : Tottenham 2 - 3 West Ham (Giao hữu)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!