video Highlight : Tây Ban Nha 6 – 0 Cyprus (Vòng loại EURO)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!