video Highlight : Real Madrid 3 - 2 AC Milan (Giao hữu)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!