video Highlight : PSG 2 - 0 Le Harve (Giao hữu CLB)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!