video Highlight : Nurnberg 1 - 1 Arsenal (Giao hữu)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!