video Highlight : Newcastle 2 - 0 Fiorentina (Giao hữu)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!