video Highlight : Man City 1 - 2 Atletico (Giao hữu CLB)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!