video Highlight : Liverpool 4 - 0 Leicester City (Giao hữu CLB)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!