video Highlight : Juventus 2 - 2 AC Milan (Giao hữu CLB)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!