video Highlight : Freiburg 2 - 4 Dortmund (Bundesliga)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!