video Highlight : ĐT nữ Colombia 2 - 0 ĐT nữ Hàn Quốc (World Cup nữ)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!