video Highlight : Chelsea 4 - 3 Brighton (Giao hữu)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!