video Highlight : Chelsea 1 - 1 Dortmund (Giao hữu)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!