video Highlight : Bayern Munich 1 - 2 Man City (Giao hữu)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!