video Highlight : Barcelona 5 - 0 Betis (La Liga)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!