video Highlight : Arsenal 5 - 3 Barcelona (Giao hữu)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!